skip to Main Content
Fokkersleden van de YTVC kunnen via onderstaand formulier hun nest aanmelden.
Naast het formulier moeten ook alle gezondheids papieren van de ouders worden ingeleverd.
Voor iedere pup geld een afdracht aan de vereniging.
Deze bedraagt 25,= euro per pup, tenzij je de pupkoper een gratis proeflidmaatschap aanbied van een jaar, dan is de bijdrage 15,= euro per pup,
tegelijk met het inleveren van het formulier, over te maken op rek.nr.  NL73 RBRB 0959528539 t.n.v. Vereniging Yorkshire Terriër Vriendenclub Nederland  van de Regiobank te Oosterwolde