skip to Main Content

De Raad van Beheer promoot het lidmaatschap van fokkers bij rasverenigingen. Onder andere om de kennis te vergroten die leidt tot het zorgvuldig en verantwoord fokken van rashonden. Bij de Yorkshire Terriër Vriendenclub kennen we 2 soorten fokkers. Clubfokkers en fokkers.

Clubfokkers

Clubfokkers zijn Yorkshire Terriër fokkers die al meerdere nesten hebben gefokt. Verantwoord fokken. Zich inzetten voor de gezondheid, verbetering en promotie van het ras. Maar ook actief begeleiding bieden aan beginnende fokkers. Daarnaast voldoen Clubfokkers aan de eisen van het Verenigingsfokreglement en het club-accreditatiesysteem. Voor meer info over het accreditatiesysteem zie onderaan de pagina

Bij elke pup gefokt door een Clubfokker. hoort het certificaat Clubpup. Deze ontvangt de nieuwe eigenaar bij de pup.

Clubfokkerleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten verbonden aan het Clubfokkerschap:

 • Vermelding als Clubfokker op de clubsite
 • Pup-info met voorrang
 • Vermelding van (de vooraankondiging) van het nest op de clubsite.
 • Indien gewenst voor pups inclusief één advertentiecampagne op social media
 • Clubpup certificaten
 • Gratis lidmaatschap van een jaar voor elke nieuwe puppy-eigenaar
 • Certificaat Clubfokker met jaartal
 • Tegen betaling advertentie in de nieuwsbrief van de club (prijspeil 2018 € 12,50 per jaar)

 

Fokkers

Fokkers zijn beginnende Yorkshire Terrier fokkers of fokkers die incidenteel een nestje fokken. Deze fokkers worden bij hun eerste 3 nestjes begeleid door één van de meer doorgewinterde Clubfokkers. Uiteraard voldoen de fokkers aan de eisen die gesteld worden in het Verenigingsfokreglement.

Fokkerleden kunnen gebruik maken van de faciliteiten verbonden aan het Fokkerschap:

 • Vermelding als fokker op de clubsite
 • Pup-info
 • Indien gewenst voor pups een betaalde advertentiecampagne op social media
 • Tegen betaling advertentie in de nieuwsbrief van de club (prijspeil 2018 € 12,50 per jaar)

Accreditatiesysteem YTVC:

Clubfokkers van de YTVC  dienen per 2 jaar 10 punten te behalen.
Deze punten zijn op de volgende manier te behalen :

Bijwonen Fokkersoverleg  en ALV                            2 punten
Bijwonen informeel clubevenement*                            2 punten
Bijwonen officieel clubevenement**                            3 punten
Inschrijven en deelnemen aan vriendendag YTVC                            2 punten
Inschrijven en deelnemen aan clubmatch YTVC                            5 punten
Bezoeken clubmatch en vriendendag YTVC                            2 punten
Deelnemen CAC tentoonstelling met Y.T.                            4 punten
Deelnemen clubmatch met Y.T.                             1 punt
Deelnemen training Raad van Beheer of Edupet                             2 punten
KK1 training                           10 punten
E&B training                           10 punten

 

*   Voorbeelden informeel clubevenement : Terrasmiddag, verzorgingsdag, fokkersdiner

** Voorbeelden formeel clubevenement : Bijwonen trainingsdag (aspirant)keurmeesters, bijwonen rasexamen,
bijwonen bijscholingsdag keurmeesters.