skip to Main Content

Medio Januari 2022 Nieuwjaarslunch

Medio Maart 2022 ALV middels Teams

Medio Mei 2022 Vriendendag

Alles onder voorbehoud van de dan geldende Corona maatregelen.