Ga naar hoofdinhoud

Gedragscode

 1. Leden dienen hun honden op zodanige wijze te houden dat het welzijn van de honden zo goed mogelijk wordt verzekerd. Verwaarlozing, uitbuiting en wreedheid kan nimmer worden geaccepteerd. Alle gedragingen dienen gericht te zijn op het belang van het individuele dier, alsook op dat van het ras.
 1. De fokkerij dient gericht te zijn op de instandhouding en/of verbetering van de kwaliteit van het ras. Men dient niet te fokken met honden die duidelijke tekortkomingen vertonen of met honden die niet in het bezit zijn van een afstammingsbewijs afgegeven door een bij de FCI aangesloten orgaan.
 1. Er mag uitsluitend met geestelijk en lichamelijk gezonde teven worden gefokt. Gelet op haar conditie, geldt voor de teef dat haar welzijn niet aanzienlijk zal worden benadeeld door dracht, geboorte en zoogperiode. Met betrekking tot leeftijd en aantal nesten van de teef gelden de volgende afspraken:
 1. De minimum leeftijd van de teef op het moment van de eerste dekking is minimaal 16 maanden en de teef is bij de eerste dekking nog geen 60 maanden oud.
 2. Na het beëindigde zevende levensjaar (vanaf 8 jaar( dient de teef niet meer gedekt te worden. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg met het bestuur.
 3. Een teef mag maximaal tweemaal per 24 maanden een nest hebben met dien verstande, dat de periode tussen 2 nesten ongeveer 10 maanden moet bedragen.
 1. Er mag uitsluitend met geestelijk en lichamelijk gezonde reuen worden gefokt. Eigenaren van een reu dienen dekkingen te weigeren voor teven die niet voldoen aan punt 2 en/of 3.
 1. Een combinatie waaruit bewezen erfelijke afwijkingen zijn voortgekomen, in de vorm van erfelijke afwijkingen (hartklachten, levershunt, oogafwijkingen  etc.), mag niet worden herhaald.
 1. Bij aflevering dienen de pups gezond en goed gesocialiseerd te zijn, ontwormd en geënt en een leeftijd van minimaal 9 weken te hebben bereikt. Voor die tijd dienen de pups niet gescheiden te worden van hun (gezonde) moeder.
 1. Pups met enig lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de standaard behoren niet te worden verkocht zonder dat de koper volledig van dit gebrek of deze afwijking schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 1. De fokkers moeten de kopers erop wijzen dat zij bij problemen contact dienen op te nemen met de fokker van hun pup.
 1. Het niet naleven van de Gedragscode kan leiden tot sancties, desnoods tot beëindiging van het lidmaatschap. Het bestuur beslist over deze sancties.