Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek Yorkshire Terrier populatie 2012-2017


De Yorkshire Terrier Vriendenclub heeft alle fokkers benaderd die de afgelopen 5 jaar een nest hebben gefokt. Aan hen zijn verschillende vragen gesteld over de moederhondjes, de pups en de bevalling.

90% van alle fokkers in Nederland was zo vriendelijk aan dit onderzoek mee te werken. Waarvoor alle dank!

Patella Luxatie

56% van alle fokteefjes heeft AA knieën. Een mooi getal als we ons realiseren dat de Patella Luxatie test pas een aantal jaar geleden als verplichting is ingevoerd. Maar een getal wat nog wel omhoog zou kunnen.

Patella luxatie uitslag

56% AA
33% AB
11% BB

Zelf doorwisselen

De meeste fokteefjes wisselen, op een enkeling na, zelf door. Wel zien we dat hondjes die niet zelf doorwisselen, vaker een keizersnede ondergaan. Wellicht staat dit in combinatie met hun gewicht.

Keizersneden

De aanwezigen fokkers en keurmeesters op de studiedag is gevraagd wat zij een acceptabel percentage keizersneden vinden. Dit kwam uit op 0 tot 10%. Dit vergelijkbaar met wat professionals vinden.

Helaas is het keizersneepercentage bijna 18%.
We zullen wat verder op dit cijfer inzoomen.
Een Yorkshire Terrier mag volgens de rasstandaard maximaal 3,2 kilo wegen.
Het percentage keizersneden bij yorkies onder de 3,2 kilo is 45%.
Het percentage bij Yorkies boven de 3,2 kilo is 7,7%.


Fokt men binnen de rasstandaard is het percentage keizersneden onacceptabel hoog.
We zien natuurlijk dat het merendeel van de fokkers met zwaardere teefjes fokt.
Het lijkt of de rasstandaard hier knellend werkt.

Percentage onacceptabel hoog

Aan de hand van deze resultaten met betrekking tot keizersneden is aan de Raad van Beheer gevraagd mee te denken.
Het doel van de vereniging is het percentage keizersneden te verminderen.
In samenwerking met de Raad zullen we eerst onderzoeken hoe dit hoge percentage veroorzaakt wordt, waarna we gaan werken aan het verminderen van dit percentage naar een acceptabel niveau.

Nestgemiddelde

Interessant is ook om te kijken naar het nestgemiddelde ten opzichte van het gewicht van de moederhond.
Grotere moeders geven grotere nesten.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek ? De YTVC hoort graag uw reactie. Mail dit naar info@yorkshireterriervriendenclub.nl of neem telefonisch contact op met onze secretaris Jacqueline de Haan-Voois via 0174-213466

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *